Zasady Czystej Klamki przestrzega już 80% rynku przesyłek
27/05/2020
AQUICK i Czysta Klamka
16/06/2020

Sklepy Aldi – KLAMKA ZAPADŁA – Zdrowie jest najważniejsze

W ALDI od samego początku wdrażamy rozwiązania zmniejszające ryzyko przenoszenia się koronawirusa. Dbamy również o zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego nasze gazetki produkujemy i dostarczamy z zachowaniem specjalnej procedury higieniczno-sanitarnej. Drukarnia, z którą współpracujemy, wprowadziła specjalne procedury bezpieczeństwa w zakresie druku gazetek. Ponadto obsługujące nas firmy kolportujące biorą udział w akcji „Czysta klamka”. Firmy biorące udział w tej akcji zobowiązały się do przestrzegania określonych norm higienicznych. Już w momencie odbioru materiałów z drukarni podejmowane są stosowne procedury służące ochronie przed transmisją wirusów. W ramach akcji wszystkie materiały drukowane poddawane są obowiązkowej, 24-godzinnej kwarantannie. Każdy doręczyciel otrzymuje odpowiednie środki ochrony osobistej, m.in. środki dezynfekujące, rękawiczki. Sama akcja ma jednak szerszy zasięg – kolporterzy podczas dostarczania przesyłek dezynfekują wszystkie klamki i przyciski domofonu na drodze dystrybutora oraz skrzynki pocztowe, do których doręczane są materiały. Dodatkowo organizatorzy akcji „Czysta klamka” zachęcają wszystkich do dbania o wspólne przestrzenie w miejscach zamieszkania i ich samodzielnej dezynfekcji.