Cel akcji:

Akcja ma celu zachęcenie wszystkich doręczycieli przesyłek bezpośrednich ( ulotek i gazetek, przesyłek kurierskich, listów, jedzenia na wynos etc.) do stosowania procedur zapewniających bezpieczeństwo osobom doręczającym i odbiorcom.

Akcja powstała, aby popularyzować wiedzę o prozdrowotnych nawykach dotyczących dbania o higienę wspólnych przestrzeni użytkowych, co ułatwia walkę z covid-19.

"Czysta klamka" została zainicjowana przez Radę ds. rynku Direct Mail przy Polskim Stowarzyszeniu Marketingu SMB.

Do kogo kierujemy akcję:

Do akcji może dołączyć każda osoba i każda firma, troszcząca się o bezpieczeństwo swojej rodziny i otoczenia. Do udziału w akcji szczególnie zapraszamy:
 • dostawców przesyłek (operatorów pocztowych, kurierów, doręczycieli jedzenia na wynos, etc.),
 • administratorów osiedli,
 • firmy zlecające przesyłki,
 • a także osoby indywidualne - np. mieszkańców osiedli.

W jaki sposób jest realizowana akcja:

 • promocję prozdrowotnych nawyków i zachęcanie do dbania o higienę wspólnych przestrzeni użytkowych
 • zachęcanie firm doręczających przesyłki bezpośrednie do stosowania procedur eliminujących rozprzestrzenianie wirusa
 • zachęcanie administratorów osiedli do wsparcia mieszkańców w walce z covid-19
 • zachęcanie firm zlecających przesyłki do zobowiązywania dostawców i kolporterów do stosowania ustalonych procedur bezpieczeństwa dostaw

Co osiągnęliśmy:

 1. Data rozpoczęcia Akcji - druga połowa marca 2020r.
 2. Ustaliliśmy standard doręczania papierowych materiałów promocyjnych polegający na wyposażeniu kolporterów w rękawiczki i środki dezynfekcyjne. Dzięki temu każda odwiedzona klatka i skrzynka pocztowa, do której dotarł kolporter staje się bezpieczniejsza. Standard wdrożyły firmy CTRL System, ABC Direct Contact, PostMaster oraz No Limits24. Kolporterzy tych firm każdorazowo dezynfekują:
  • wszystkie klamki i przycisków domofonu na drodze dystrybutora,
  • wszystkie skrzynki pocztowe, do których doręczane są materiały promocyjne.
  Materiały promocyjne oznaczone logiem "Czystej klamki" są doręczane z zachowaniem powyższych zasad oraz produkowanie z troską o najwyższe zasady higieny (np. kwarantanna materiałów i kontrola zdrowia pracowników).
 3. W akcję zaangażowały się między innymi Metro Advertising, Skarbnica Narodowa, Edc Direct oraz OBI i ALDI, które zobowiązały swoich kolporterów do stosowania tych właśnie standardów.
 4. Akcją interesują się media. Napisali o nas między innymi OOH Magazine, MMP Online, Handel Extra, Marketing przy kawie, Publicrelations, Media2 oraz Portal Medialny. Teksty o "Czystej klamce" znalazły się także w 507 portalach lokalnych zachęcających wspólnie z nami do dbania o wspólne bezpieczeństwo.
 5. Społeczności "Czystej klamki" na FB, Insta i LinkedIn - wspierają ideę akcji poprzez stosowanie jej zasad.

Działamy razem:

Firmy zaangażowane w akcję dołączają do grona wiarygodnych podmiotów, które aktywnie zareagowały na nowe uwarunkowania dostaw i mogą pochwalić się usystematyzowanymi działaniami na rzecz bezpieczeństwa klientów i pracowników. Uczestnicy akcji włączają się tym samym w akcję CSRowa rynku przesyłek bezpośrednich promując zasady bezpieczeństwa dostaw. Dzięki temu wzmacniają zaufanie rynku do świadczonych przez siebie usług. Informacje na temat uczestników ""Czystej klamki"" pojawiają się w mediach społecznościowych akcji oraz portalach branżowych i lokalnych.

Wprowadzenie zasad Czystej klamki pozawala przygotować firmę na ewentualność konieczności wdrożenia/ kontynuacji zasad bezpiecznych dostaw także w przyszłości.

Zasady Akcji które trzeba spełnić:

Udział w Akcji ""Czysta Klamka"" polega na zadeklarowaniu i faktycznym wprowadzeniu procedur i standardów zwiększających bezpieczeństwo dostaw i dystrybucji. Polegają one przykładowo na:
 • dezynfekowaniu przestrzeni wspólnych takich jak klamki, domofony, skrzynki pocztowe itp. (np. operatorzy pocztowi, kolporterzy),
 • dostarczaniu bezdotykowym, ograniczeniu kontaktu do niezbędnego minimum (np. kurierzy),
 • stosowaniu wytycznych Głownego Inspektora Sanitarnego takich jak:
  • odkażanie punktu odbioru zamówień,
  • obsługa w rękawiczkach jednorazowych,
  • zachowanie bezpiecznego odstępu od klienta (np. dostawcy jedzenia).
 • Pracownicy muszą stosować środki ochrony osobistej jak maseczka i rękawiczki oraz częste dezynfekowanie rąk.